ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Διεθνές Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Ελληνικά και Αγγλικά

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συμμετοχή με ανακοίνωση: 50€ (περιλαμβάνει φάκελο Συμποσίου, καφέ κατά τα διαλείμματα, δυνατότητα συμμετοχής σε εργαστήρια, πρακτικά, βεβαίωση παρακολούθησης). Σε περίπτωση συμμετοχής άνω του ενός συνέδρου ανά ανακοίνωση, ο κάθε σύνεδρος εγγράφεται ξεχωριστά.

Προπτυχιακοί/ μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες: 25€ (περιλαμβάνει φάκελο Συμποσίου, καφέ κατά τα διαλείμματα, δυνατότητα συμμετοχής σε εργαστήρια, βεβαίωση παρακολούθησης).

Μέλη της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (για συμμετοχή με εισήγηση): 40€.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

12 Μαΐου 2020: Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής περιλήψεων

14 Ιουνίου 2020: Ημερομηνία έγκρισης προτάσεων

31 Ιουλίου 2020: Καταληκτική Ημερομηνία εγγραφής για τους εισηγητές και τις εισηγήτριες

17-19 Σεπτεμβρίου 2020: Διεξαγωγή Συμποσίου